Skip to main content

Truyen Audio Collectionrss RSS

PART OF
Non-English Audio
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Truyen Audio Collection
by Truyenaudiocv
audio
eye 2M
favorite 5
comment 2
Nhac nen cua truyenaudiocv
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 2 reviews )
Topics: truyenaudiocv, background music, instrument
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 352,566
favorite 0
comment 0
truyenaudiocv
Truyen Audio Collection
audio
eye 336,555
favorite 0
comment 0
mao-bai-dai-anh-hung+chương-0030-Kẻ-địch-chân-chínhTrận-chiến-chân-chính-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 95,322
favorite 0
comment 0
dong-nhan-de-ba-dieu-uoc-cuu-gioi+chương-0009-Bữa-Tiệc-Đầu-Tiên-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 77,406
favorite 0
comment 0
bach-luyen-thanh-than+Chương-2893-Trả-giá-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 75,162
favorite 0
comment 0
do-thi-cuc-pham-tien-de+Chương-0001-trọng-sinh-địa-cầu-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,296
favorite 0
comment 0
tro-choi-vi-dien-thoi-gian+Chương-0005-Thời-gian-thợ-săn-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,039
favorite 0
comment 0
de-vo-dan-ton+Chương-0007-Đạo-dẫn-hàn-khí-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,858
favorite 0
comment 0
de-vo-dan-ton+Chương-0017-Càn-Nguyên-Nhất-Khí-lò-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,707
favorite 0
comment 0
toi-cuong-dai-su-huynh+Chương-0002-Nhân-phẩm-đại-bạo-phát-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,663
favorite 0
comment 0
van-gioi-kiem-chu+Chương-0001-Ninh-Thần-đoạn-kiếm-.mp3
toi-cuong-trang-buc-da-kiem-he-thong+Chương-0008-Trưởng-thành-gói-quà-lớn-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 72,969
favorite 0
comment 0
minh-mat-ky-su+Chương-0031-Thọ-yến-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 72,766
favorite 0
comment 0
luan-hoi-chua-te+Chương-0005-Diễn-Vạn-Vật-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 72,712
favorite 0
comment 0
de-dao-chi-ton+Chương-0009-Thâm-tàng-bất-lộ-.mp3
diet-the-ma-de+Chương-0020-Tài-hoa-kinh-ngạc-nụ-hôn-đầu-tiên-ở-thế-giới-khác-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 72,596
favorite 0
comment 0
toi-cuong-dai-su-huynh+Chương-0003-Đại-hiệp-tha-mạng-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 72,558
favorite 0
comment 0
hai-tac-chi-toi-cuong-vo-hon-hon-hoan+Chương-0110-Hải-quân-quyết-nghị-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 72,304
favorite 0
comment 0
co-the-ta-co-bug+Chương-0072-Aoxina-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 72,102
favorite 0
comment 0
toi-cuong-dai-su-huynh+Chương-0004-Bá-Vương-Sắc-haki-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 72,098
favorite 0
comment 0
phu-tran-khung-thuong+Chương-0016-thiêu-đốt-hai-cánh-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 71,925
favorite 0
comment 0
y-doc-song-tuyet+Chương-0018-Nạp-Lan-phủ-sỉ-nhục-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 71,923
favorite 0
comment 0
long-chau-chi-saiyan-van-minh+Chương-0002-Xuất-phát-chuẩn-bị-trước-.mp3
van-gioi-thanh-su+Chương-0458-Đi-một-vòng-lại-về-đến-điểm-bắt-đầu-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 71,711
favorite 0
comment 0
than-hao-tan-tai-he-thong+Chương-0158-Trêu-chọc-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 71,513
favorite 0
comment 0
muc-than-ky+Chương-0006-Tiểu-bất-điểm-nhi-chết-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 71,422
favorite 0
comment 0
van-hoa-to-than+Chương-0033-Cuối-cùng-thí-luyện-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 71,420
favorite 0
comment 0
vong-du-luyen-cap-chuyen-gia+Chương-0001-Cơ-giới-luyện-kim-thuật-sĩ-.mp3
toi-cuong-trang-buc-da-kiem-he-thong+Chương-0005-Vô-hình-Trang-Bức-trí-mạng-nhất-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 71,292
favorite 0
comment 0
de-vo-dan-ton+Chương-0002-Chân-chính-vô-lậu-thân-thể-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 71,274
favorite 0
comment 0
dai-viet-de-quoc-2+Chương-0001-Ma-đầu-sống-lại-Đại-Việt-thái-tử-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 70,932
favorite 0
comment 0
ac-ma-tran-doanh+Chương-0936-Băng-Đế-văn-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 70,825
favorite 0
comment 0
cuc-pham-my-nu-hieu-truong+Chương-0903-Cho-tới-bây-giờ-lòng-dạ-hẹp-hòi-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 70,813
favorite 1
comment 0
manh-nuong-the-chien-2+Chương-0002-Đây-là-ngài-điểm-đích-đùi-.mp3
luong-gioi-nguoi-van-chuyen+Chương-0010-Ngôn-ngữ-không-thông-mò-mẫm-khoa-tay-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 70,750
favorite 0
comment 0
de-vo-dan-ton+Chương-0010-Tuyết-lang-vương-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 70,677
favorite 0
comment 0
mat-the-mot-giay-dong-ho+Chương-0663-Độc-cần-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 70,514
favorite 0
comment 0
chung-cuc-thi-tien-he-thong+Chương-0005-Hỏa-Long-Quyết-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 70,499
favorite 0
comment 0
phim-dia-nguc+Chương-0275-Cấp-bách-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 70,479
favorite 0
comment 0
han-che-cap-sieu-sao+Chương-0446-Chẳng-qua-là-lúc-đó-đã-ngơ-ngẩn-.mp3
nguoi-khong-the-lay-di-the-bai-cua-ta+Chương-0016-Nhị-Thứ-Nguyên-thẻ-bài-chi-bí-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 70,417
favorite 0
comment 0
cuoc-xam-luoc-van-hoa-o-the-gioi-khac+Chương-0005-Người-hợp-lệ-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 70,355
favorite 0
comment 0
chien-thien-dai-de+Chương-0226-Xuất-quan-nghênh-chiến-.mp3
vo-moi-bat-luong-co-chut-ngot+Chương-0017-Lại-trêu-ghẹo-ta-liền-trở-mặt-đó-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 70,268
favorite 0
comment 0
nguoi-chet-kinh+Chương-0019-Mời-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 70,123
favorite 0
comment 0
ngu-hon-pha-thien+Chương-0551-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 69,752
favorite 0
comment 0
phu-tran-khung-thuong+Chương-0015-bại-lộ-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 69,750
favorite 0
comment 0
kiem-dao-doc-ton+Chương-1631-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 69,736
favorite 0
comment 0
phap-gia-cao-do+Chương-0006-Âm-nhân-tính-toán-kiếm-chém-Tu-La-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 69,705
favorite 0
comment 0
tro-choi-vi-dien-thoi-gian+Chương-0006-chương-Tiểu-mục-tiêu-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 69,695
favorite 0
comment 0
hokage-chi-bai-rac+Chương-0005-Tsunade-sự-phẫn-nộ-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 69,644
favorite 0
comment 0
sieu-cap-nha-may-quai-thu+Chương-0011-15-triệu-đơn-đặt-hàng-.mp3
vong-du-luyen-cap-chuyen-gia+Chương-0009-3-hệ-thuật-sĩ-buổi-diễn-đầu-tiên-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 69,541
favorite 0
comment 0
huyen-huyen-toi-cuong-than-khi-he-thong+Chương-0096-mộng-bức-La-Diên-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 69,536
favorite 0
comment 0
hai-tac-vuong-chi-cuc-ac-thoi-dai+Chương-0005-Khổ-tu-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 69,412
favorite 0
comment 0
cuc-pham-de-vuong+Chương-0191-Yến-Quốc-trả-thù-1-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 69,352
favorite 0
comment 0
hokage-chi-loang-loang-minato-namikaze+Chương-0013-Minato-Nhược-Điểm-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 69,349
favorite 0
comment 0
dai-tong-tuong-mon+Chương-0035-Diệt-sát-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 69,295
favorite 0
comment 0
de-dao-chi-ton+Chương-0005-Thượng-Quan-Kinh-Hồng-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 69,293
favorite 0
comment 0
hoa-anh-manh-nhat-dung-don+Chương-0011-Cấp-D-nhẫn-thuật-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 69,248
favorite 0
comment 0
kiem-cai-hoa-khoi-lam-lao-ba+Chương-0706-Người-nào-là-kẻ-ngu-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 69,235
favorite 0
comment 0
vo-han-anime-lu-tuc+Chương-0002-Trảm-Phách-Đao-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 69,226
favorite 0
comment 0
hai-tac-chi-vo-han-thuc-tinh+Chương-0056-Thợ-săn-trắng-Smoker-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 69,211
favorite 0
comment 0
mat-nhat-luan-ban+Chương-0961-Ngũ-Hoàn-Tiễn-mục-đích-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 69,160
favorite 0
comment 0
thien-dao-he-thong+Chương-0009-Thần-Uyển-Trồng-Linh-Dược-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 68,970
favorite 0
comment 0
de-vo-dan-ton+Chương-0019-Gặp-mặt-.mp3
tam-quoc-trong-sinh-quan-van-truong+Chương-0120-Gặp-gỡ-đụng-vách-tường-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 68,896
favorite 0
comment 0
pokemon-chi-dinh-thu+Chương-0033-Thức-tỉnh-Dragon-Rush-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 68,878
favorite 0
comment 0
luan-hoi-chua-te+Chương-0001-Trong-mộ-địa-xuất-thế-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 68,819
favorite 0
comment 0
one-piece-su-giang-lam-cua-vi-than+Chương-0008-Lôi-Thần-chi-kiếm-.mp3
tan-the-chi-vo-thuong-vuong-toa+Chương-0877-Thiên-Bảng-người-đứng-đầu--.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 68,803
favorite 0
comment 0
muc-than-ky+Chương-0001-Trời-tối-đừng-đi-ra-ngoài-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 68,749
favorite 0
comment 0
cuoc-xam-luoc-van-hoa-o-the-gioi-khac+Chương-0009-Biên-soạn-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 68,743
favorite 0
comment 0
vinh-hang-chi-ton+Chương-0648-Thánh-Bi-toái-phiến-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 68,732
favorite 0
comment 0
do-thi-chi-sieu-cap-tay-du-game+Chương-0007-Thu-thập-đại-thiếu-niên-hư-.mp3